Miért vagyunk?


A FINE fő célkitűzése a nukleáris technikával, főképpen a nukleáris energetikával kapcsolatos tévhitek, megalapozatlan félelmek eloszlatása elsősorban a fiatalság körében. A tévhitek és félelmek fő forrása az információhiány és a bizalmatlanság. A nukleáris energia kérdése az emberekben gyakran összemosódik a hadi vonatkozásokkal, amitől a FINE természetesen elhatárolódik.

Szervezetünk elsődleges célja az oktatás, a tájékoztatás és az ismeretterjesztés a nukleáris technika, főleg az energetikabelyeg terén. Persze a nukleáris technika nem energetikai, békés célú alkalmazásairól is szívesen adunk tájékoztatást. Életkorunknál fogva elsősorban fiatalokat szeretnénk beavatni a nukleáris technika rejtelmeibe: iskolai, középiskolai diákokat és a felsőoktatásban részt vevő hallgatókat. Tőlük akarjuk megtudni, hogyan viszonyulnak az atomenergiához, és mit tudnak már eddig róla. Cserébe őszinte, reális és érthető tájékoztatást adunk a nukleáris energia szerepéről az energiatermelésben és a világban elfoglalt helyzetéről.

Az energetika és az ellátásbiztonság az elmúlt években került a figyelem középpontjába, az energetikát érintő kérdések egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a médiában is. A fenntartható fejlődés követelményei, a világban tapasztalható energiaellátási gondok, és az energiaárak utóbbi időkben tapasztalt jelentős emelkedése felértékelte a nukleáris energiatermelés szerepét. A műszaki technikai megoldásokról szóló eszmecserék mellett fontos beszélni a szakemberek utánpótlásáról is. A nukleáris ipar világszerte tapasztalható és a közeljövőben hazánkban is várható expanziója szakember-utánpótlást igényel. A nukleáris energiatermelés kulcskérdése a biztonságos üzemelés, a nukleáris biztonsági kultúra kialakítása és fenntartása. Ezt az üzenetet szeretnénk eljuttatni a társadalom számára, elsősorban a fiatalok számára szervezett programokon keresztül.