Nukleáris Szaktábor


A Nukleáris Szaktábor szervezője a Magyar Nukleáris Társaság, a lebonyolításban részt vesz a FINE. A tábor célja felkelteni a diákok érdeklődését a nukleáris technika iránt. A tábor alatt elhangzó előadások betekintést nyújtanak a magfizika, a nukleáris méréstechnika, a sugár- és környezetvédelem, az energetika, valamint az anyagtudomány világába.
A diákok a nukleáris iparban dolgozó szakemberek segítségével sajátíthatják el az atomenergetika és a nukleáris technika elméleti és gyakorlati fejezeteinek egy-egy részét érdekes programok keretében. A diákok először elméleti oktatáson vesznek részt, ahol a meghívott előadók (egyetemi oktatók, elismert kutatók és az ipar képviselői) tartanak előadást a nukleáris technikát érintő témakörökből. Az előadások magfizikai ismereteket (atommag felépítése, bomlások törvényszerűségei, természetes és mesterséges radioaktivitás), nukleáris méréstechnikát (radioaktív sugárzás és anyag kölcsönhatása, méréstechnikai alapfogalmak, sugárzások detektálása, mérőeszközök), a magfúzió alkalmazásának lehetőségeit, a sugárvédelem alapjait, a dózismérő rendszerek felépítését, a radioaktív hulladékok kezelésének lehetőségeit tárgyalják.
Emellett ismertetésre kerül az anyagtudomány és nukleáris technika kapcsolata, a szimulációs programok működése, a nukleáris technika katonai alkalmazásai és a radioaktív izotópok orvosi felhasználása is. A korábbi táborokban a napjainkban egyre inkább a figyelem középpontjába kerülő klímaváltozásról, a megújuló energiaforrások felhasználhatóságának nehézségeiről, az atomenergetika hazai és nemzetközi helyzetéről egyaránt beszámoltak a meghívott szakemberek. A diákok információt kaptak a radioaktív hulladékok hazai elhelyezéséről, valamint az Európai Spallációs Neutronforrás (ESS) terveiről és lehetséges magyarországi megvalósulásáról is.