FINE Szakmai Nap 2019


A FINE 2019-es Szakmai Napját március 2-án rendeztük meg körülbelül 20 fő részvételével Budapesten. Az idei évben szerettük volna behatóbban foglalkozni a radioaktív hulladékok kérdéskörével.  A  FINE Szakmai Nap alatt a tagságnak lehetősége volt hazai szakemberektől részlétes és személyes tapasztalatokon alapuló ismeretanyagra szert tenni a nemzetközi és hazai radioaktív hulladék elhelyezési tendenciákról.

Fábián Margit előadása

A meghívott előadóink a következők voltak:

  • Nős Bálint az RHK-ból (Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft.), illetve
  • Fábián Margit az MTA EK-ból (Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontja).

Mindkét előadóknak köszönjük a részletes és élménygazdag szakmai beszámolókat.